Ќовина 2

”важаеми клиенти,поради установено несъотвествие на домакински стълби "≈¬–ќѕј" модели 2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1, с европейска директива за безопасност на преносимите стълби и стандарт EN 131 -1,2/2010, ¬и информираме, че имате право да замените въпросните стълби за друга стока или да получите обратно заплатената от ¬ас сума за закупени такива стълби, срещу представ€не на фактура или касова бележка..