Новина 1

Уважаеми клиенти,

Поради истановено несъотвествие на домакински стълби "ЕВРОПА" модели 2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1, с европейска директива за безопасност на преносимите стълби и стандарт EN 131 -1,2/2010, Ви информираме, че имате право да замените въпросните стълби  за друга стока или да получите обратно заплатената от Вас сума за закупени такива стълби, срещу представяне на фактура или касова бележка..