Мобилни скелета "STABILO"

Мобилни скелета

Система подвижно скеле за професионална употреба. По отношение на изискванията към сигурността и ефективността нашите подвижни скелета отговарят на нормата DIN EN 1004. Те са изпитани и сертифицирани с неограничен полезен товар от 200 kg/m2 (група скелета 3 по DIN EN1004).

Разнообразните варианти подвижни скелета STABILO®  дават възможност без проблеми да бъдат взети предвид специфичните изисквания на строителния обект.

Системата от корпуси дава възможност за следния избор: 

  • работни височини (може да се избира на метри): 3.30 m до 14.00 m 

  • 2 ширини на скелетата: 0.75 m и 1.50 m 

  • 3 дължини на полето: 2.00 m, 2.50 m и 3.00 m

Изработеното от алуминий скеле се характеризира най-вече с това, че е приятно за работа и има малко 
транспортно тегло.

Verriegelungssystem

Патентованата заключваща система дава възможност за бързо и лесно окачване и откачване на парапетните опори и диагонали от един човек и без инструменти. Заключването може да се превърне от оформяща в силова връзка и така съдейства за особено висока обща стабилност на скелето.

Другото предимство на оформящите и силовите връзки се състои в това, че не е възможно нежелателно вдигане, например на парапетните опори след обикновеното окачване.

Скеле  STABILO 10

Кат. номер

Височина, m

1 Работна височина 3.00 m 731302 2.30
2 Работна височина 4.40 m 731319 3.40
3 Работна височина 5.40 m 731326 4.40
4 Работна височина 6.40 m 731333 5.40
5 Работна височина 7.40 m 731340 6.40
6 Работна височина 8.40 m 731357 7.40
7 Работна височина 9.40 m 731364 8.40
8 Работна височина 10.40 m 731371 9.40
9 Работна височина 11.40 m 731388 10.40
10 Работна височина 12.40 m 731395 11.40
11 Работна височина 13.40 m 731401 12.40
12 Работна височина 14.40 m 731418 13.40
 

*Под работна височина се разбира максималната височина до която може да се работи (достигне). При работна височина 7.00 конструкцията е с обща височина 6.00 метра, а работната площадка може да бъде на максимална височина 5.00 метра.

Повече информация може да получите ТУК.